НОВО!

В секция:

*Фотогалерия☺☺

*Нашите проекти ☺☺

*Испански език 

Дните от седмицата и сезоните

IІ срок / I смяна

 

1. 8:20 – 8:55

2. 9:10 – 9:45

  3. 10:10 – 10:45

  4. 11:00 – 11:35

   5. 11:50 – 12:25

 

Учениците трябва да са в училище в 8.10 ч.

Консултации с ученици

ПЕТЪК в 11.50 часа.

 

 

Консултации с родители

СРЯДА от 07.15 часа.