Програма І срок

Часовете по Модул "ФВС" ще се провеждат в ПЕТЪК.

I срок / I смяна

 

1. 8:20 – 8:55

2. 9:10 – 9:45

  3. 10:10 – 10:45

  4. 11:00 – 11:35

   5. 11:50 – 12:25

 

Учениците трябва да са в училище в 8.10 ч.

 

Консултации с ученици

ПОНЕДЕЛНИК в 12.30 часа.

 

Консултации с родители

СРЯДА от 07.15 часа.