ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ!

от 31.03.2014 (понеделник) до 04.04.2014 (петък).

На училище на 07.04.2014 г. (понеделник)

 

На 10.04.2014год. (четвъртък) от 18.00 часа

ще се проведе родителска среща.

Присъствието е препоръчително!

 

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА ІI СРОК

час Понеделник Вторник Сряда
1. ЧО Час на класа ИЕ/РЕ
2. ИЕ/РЕ ИТ Математика
3. Четене Математика БЕ Т№1
4. Математика Физическо Четене
5. Рисуване Рисуване Музика
6.   ЧП  
  17.40 часа 18.30 часа 17.40 часа

 

час Четвъртък Петък
1. ИЕ/РЕ Математика
2. БЕ Т№2 ИЕ/РЕ
3. БЕ Т№2 БЕ Т№1
4. Физическо Четене
5. Музика ДБТ
6.    
  17.40 часа 17.40 часа

 

Часовете по Модул "ФВС" ще се провеждат в ПОНЕДЕЛНИК през седмица.

От 11.40 до 13.10 часа

(преди часовете)

IІ срок / IІ смяна

Часовете са по 40 мин.:

1.    13.30 – 14.10

2.    14.20 – 15.00

3.    15.10 – 15.50

4.    16.10 – 16.50

5.    17.00 – 17.40

6.    17.50 – 18.30

Консултации с ученици

понеделник - 12.45 часа

Консултации с родители

сряда - 16.50 часа