НОВО!

В секция:

*Испански език☺☺

*Фотогалерия☺☺

*Нашите проекти ☺☺

II срок / IІ смяна

 

1. 13:20 – 14:05

2. 14:20 – 14:55

  3. 15:20 – 15:55

  4. 16:10 – 16:45

   5. 17:00 – 17:35

 

Учениците трябва да са в училище в 13.10 ч.

Консултации с ученици

ПЕТЪК в 12.30 часа.

Консултации с родители

ВТОРНИК от 17.40 часа.