На 24.09.2014 год. (сряда) от 18.00 часа ще се проведе родителска среща. Стая 201.

Присъствието препоръчително!

Програма І срок

Часовете по Модул "ФВС" ще се провеждат в ПЕТЪК.

I срок / I смяна


Консултации с ученици

 

Консултации с родители