СПИСЪК НА КНИГИТЕ ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ

Български народни приказки.

Старогръцки митове и легенди.

"Игра на врабчета" - Йордан Радичков

"Котаракът в чизми" - Шарл Перо

"Гъсарката на кладенеца" - Братя Грим

"Грозното патенце" - Ханс Кристиян Андерсен

Часовете по Модул "ФВС" ще се провеждат в ПОНЕДЕЛНИК през седмица.

От 11.40 до 13.10 часа

(преди часовете)

IІ срок / IІ смяна

Часовете са по 40 мин.:

1.    13.30 – 14.10

2.    14.20 – 15.00

3.    15.10 – 15.50

4.    16.10 – 16.50

5.    17.00 – 17.40

6.    17.50 – 18.30

Консултации с ученици

 

Консултации с родители