Във връзка с провеждането на Педагогически съвет за завършване на първи учебен срок,  в петък на 30.01.2015 г.  часовете ще бъдат намалени по 30 минути с нормални междучасия.

Разписанието е следното:

  1. 8.10 – 8.40
  2. 8.50 – 9.20
  3. 9.40 – 10.10
  4. 10.20 – 10.50
  5. 11.00 – 11.30

Занималнята ще е работи, както следва:

10.30 – 16.30 часа

НОВО!

В секция:

*Фотогалерия☺☺

*Испански език

  • Човешкото тяло

I срок / I смяна

 

1. 8:20 – 8:55

2. 9:10 – 9:45

  3. 10:10 – 10:45

  4. 11:00 – 11:35

   5. 11:50 – 12:25

 

Учениците трябва да са в училище в 8.10 ч.

Консултации с ученици

ПОНЕДЕЛНИК в 12.30 часа.

 

 

Консултации с родители

СРЯДА от 07.15 часа.