НОВО!

В секция:

*Испански език☺☺

*Фотогалерия☺☺

*Нашите проекти ☺☺

I срок / І смяна

 


 

Учениците трябва да са в училище в 07.10 ч.

Консултации с ученици

ПЕТЪК в 12.30 часа.

Консултации с родители

ВТОРНИК от 17.40 часа.