Домашните от предходната седмица

15.02.2013 19:26

Здравейте! 
Домашните от тази седмица са:

Български език: Минало свършено време на глагола - в учебника
Четене - за вторник стр. 88 и 89 да се четат, да се отговаря на въпроситe

Математика: до урок № 60 от учебника и учебната тетрадка. По-долу изброените задачи сме ги решавали в клас, тъй като не сме взимали други уроци заради многото отсъстващи. Хубаво е д се решат, защото предстои контролно и може да има подобни.
1 зад. Собственик на ресторант разполагал с 1000 лв. Купил маси за 580 лв и столове за 340 лв. Колко лева са му останали?

2 зад. Майката на Ангел купила 1 кг сирене. На закуска поднесла 235 г, а в баницата сложила с 350 г повече. Колко грама сирене е останало?

3 зад.    293 + 134 = 218 + х
                х + 934 = 856 + 117

4 зад.Колко сантиметра е основата на равнобедрен триъгълник с обиколка 234 м, ако бедрото му е 85 м?

5 зад. Учениците от началните класове на едно училище са 367, което е с 58 повече от учениците в прогимназията. Колко деца учат общо в училището?

6 зад. От парче сирене, което тежало 1 кг, отрязали 452 г. Колко грама сирене е останало?

7 зад.     х + 162 = 311
                423 = 267 + х
                512 - 188 = х + 249
                700 - 305 = 126 + х

8 зад. Пресметнете:
(6.8 + 148) - 97 =             (5.9 + 699) - 699 =
(7.4 + 583) - 309 =             900 - (263 + 7.8) =
1000 - (706 - 257) =             520 - (840 - 472) =
 
Човекът и природата - Органи на дишането

Човекът и обществото - не е взиман нов материал
Бързо оздравяване!