ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ОТ 08.02 (СРЯДА) ДО 10.02.2012г (ПЕТЪК)! В ПОНЕДЕЛНИК НА УЧИЛИЩЕ!

07.02.2012 20:24

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ ОТ 08.02 (СРЯДА) ДО 10.02.2012г (ПЕТЪК)! В ПОНЕДЕЛНИК НА УЧИЛИЩЕ!

 

ДЕЦАТА, КОИТО В СЪБОТА ИМАТ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ ИМАТ ЗАНИМАНИЯ ОТ ЧАСА, В КОИТО ГИ Е ИЗВИКАЛ ДАДЕНИЯ УЧИТЕЛ.

ДОМАШНИ РАБОТИ

Български език
1) Диктовка на думи (30 думи).
2) Диктовка на 5-6 изречения.
По избор - изваждате в колона всички съществителни имена и определяте - род, число, същ. нарицателни или същ. собствени.

Четене
1) "Мечо Пух" (стр.64-65) -  препис САМО на песничката на Мечо Пух и да си измислите мелодия за нея
2) "Пътека" (стр.66) - препис за краснопис + картинка на горските пътечки на различните горски обитатели (през зимата)
3) "Зимен пейзаж" (стр.67) - Опишете с 3-4 изречения зимен пейзаж. Направете картинка.

Математика
Уроци 68, 69 от тетрадката и учебника. (+ листа за минута и денонощие)