Информация за състезанията "Аз и числата" и "Аз и буквите"

14.01.2012 11:14

Уважаеми колеги, родители и ученици,

На основание Заповед № РД 09-1562 от 28.10.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищни дейности под Изява № 17 е включено
Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОМН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Състезанието е традиционно и се провежда вече пета година.

Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

Заявки за участие се подават по обявения график на оторизирания представител за областта, а за град София от 10.00 ч. до 16.00 ч. на следните телефони:
02/943 43 02;
+ 359 888 959 620;
+ 359 878 959 620

Материалите се получават от представителите по области, а за град София от офиса на СБНУ - гр. София, бул. "Мадрид" № 18, ет. 1

Такса участие – 6.00 лв. на ученик /с ДДС/ за всяко състезание, като 1.00 лв. от участник е в полза на училището. Националното финално състезание е без такса участие.

Състезанието се провежда във всяко училище , заявило участие. Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.

Резултатите се обявяват на www.sbnu.org.
Участниците получават грамота.

Съдържание на тестовете