Месец Май - учебни и неучебни дни

08.05.2013 21:27

Месец Май – учебни и неучебни дни

Неучебни дни: 

 • 1,2,3 май  – Великден.

Забележка: 2 май ще се отработва на 18 май (събота). Учебният ден ще бъде с програмата за четвъртък. Часът по Модул „Туризъм“ ще се проведе от 12.40 часа. Учениците трябва да се приберат в 17.40 часа, след часа по ФВС.

 • 13 май е неучебен заради изборите. На 14 май редовни часове.
 • 21 май – НВО VІІ клас и ДЗИ ХІІ клас. Денят е неучебен за останалите ученици.
 • 23 май – НВО VІІ клас и ДЗИ ХІІ клас. Денят е неучебен за останалите ученици.
 • 24 май - Ден на славянската писменост и култура.

 

Учебни дни:

 • 10 май – учебен ден с намалени часове. Часовете за ІІ смяна започват в 11.00 часа. 3 „А“ клас имат 5 часа – на училище до 13.30 часа.
 • 18 май – учебен ден. Отработва се 2 май. Учебният ден ще бъде с програмата за четвъртък. Часът по Модул „Туризъм“ ще се проведе от 12.40 часа. Учениците трябва да се приберат в 17.40 часа, след часа по ФВС.
 • 27, 28 май – събират се комплектите учебници, за да бъдат върнати на училището. Учебниците за връщане са по следните предмети:
 1. Български език;
 2. Читанка;
 3. Испански език – учебник;/Руски език – учебник;
 4. Математика;
 5. Човекът и природата;
 6. Човекът и обществото;
 7. Музика;
 8. Изобразително изкуство;
 9. Домашен бит и техника.

Учебниците по информационни технологии и час на класа не се връщат!

 • 31 май – Край на учебната 2012/2013 год. Раздаване на бележниците и характеристиките.