Откриване на новата учебна година!

05.09.2011 11:48

Откриването на учебната година е на 15.09.2011 (четвъртък) от 9.00 часа.

До 8.30 часа класа трябва да се съберем в двора на училището.
 

През цялата учебна година ние ще сме ВТОРА смяна от 13.30 часа.
 

Родителска среща за втора смяна на 29.09.2011 г. (четвъртък) от 18.40 часа.