Откриване на учебната година

11.09.2012 22:13

Откриването на учебната година е на 17.09.2011 (понеделник) от 9.00 часа.

До 8.30 часа класа трябва да се събере в двора на училището.
 

През първия учебен срок ще учим първа смяна от 7.30 часа.