ОКОНЧАТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА І СРОК

18.09.2012 22:30

В програмата не е включен и часът Модул "Туризъм".