РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 21.12.2012 Г.

18.12.2012 20:11

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 21.12.2012 Г.

І СМЯНА

1) 7.30 - 7.50

2) 8.00 - 8.20

3) 8.30 - 8.50

4) 9.10 - 9.30

5) 9.40 - 10.00

от 10.00 до 10.45 ч. - Дискотека в Актова зала