Родителска среща

01.04.2015 16:23

На 15.04.2015 год. (сряда)  ще се проведе родителска среща от 18.00 часа.

Присъствието е препоръчително!