ВАЖНО!

17.10.2011 18:50

 

НА 21.10.2011 ГОД. (ПЕТЪК) ЩЕ СЕ УЧИ С НАМАЛЕНИ ЧАСОВЕ!


УЧЕНИЦИТЕ ОТ 2 "А" КЛАС ДА СА В КЛАСНАТА СТАЯ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 10.30 ЧАСА -

ИМАТ МОДУЛ ФИЗ. ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ!

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 21.10.2011 ГОД.
ІІ СМЯНА

0. 10.30 - 10.50

1. 11.00 - 11.20

2. 11.25 - 11.45

3. 11.50 - 12.10

4. 12.20 - 12.40

МЕЖДУЧАСИЯТА СА ПО 5 МИНУТИ. ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ - 10 МИНУТИ.

ПОСЛЕДНИЯТ ЧАС СВЪРШВА В 12.40 ЧАСА!!!

 

24.10.2011 ГОД. (ПОНЕДЕЛНИК) Е НЕУЧЕБЕН ДЕН!!!