Важно!

18.05.2012 19:45
На 22.05.2012 г. (вторник) ще се учи с намалени часове по 20 минути, междучасия по 10 минути, без голямо междучасие. Занятията свършват в 15.50 часа.