ВАЖНО!!!!!

01.10.2014 18:59

В петък 03.10.2014 год. ще се учи с намалени часове.

Започваме в 08.00* часа и приключваме в 10.00 часа.

Занималнята ще работи до 14.30 часа.

* Събираме се под колоните в 07.50 часа.

***************************************

Понеделник 06.10.2014 год. е неучебен ден.

От вторник редовни учебни занятия.