ВАЖНО!

26.01.2015 18:07

Във връзка с провеждането на Педагогически съвет за завършване на І учебен срок,  в петък на 30.01.2015 г.  часовете ще бъдат намалени по 30 минути с нормални междучасия.

Разписанието е следното:

  1. 8.10 – 8.40
  2. 8.50 – 9.20
  3. 9.40 – 10.10
  4. 10.20 – 10.50
  5. 11.00 – 11.30

Занималнята ще е работи, както следва:

10.30 – 16.30 часа