ВАЖНО! НА 06.02.2012 ГОД. (ПОНЕДЕЛНИК) ЩЕ СЕ УЧИ С НАМАЛЕНИ ЧАСОВЕ!

01.02.2012 19:19

ВАЖНО!


НА 06.02.2012 ГОД. (ПОНЕДЕЛНИК) ЩЕ СЕ УЧИ С НАМАЛЕНИ ЧАСОВЕ

И

С ПРОГРАМАТА ЗА ВТОРИ СРОК!


РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА 06.02.2012 ГОД.
ІІ СМЯНА
1. 13.30 - 13.50
2. 14.00 - 14.20
3. 14.30 - 14.50
4. 15.10 - 15.30
5. 15.40 - 16.00

МЕЖДУЧАСИЯТА СА ПО 10 МИНУТИ. ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ - 20 МИНУТИ.

ПОСЛЕДНИЯТ ЧАС СВЪРШВА В 16.00 ЧАСА!!!